Herzlich Willkommen

Ehrungen


 

Kalender

  • 28.01.2017  Echboomgeeschder Legelshurst
  • 04.02.2017  Plauebach Ille Odelshofen
  • 05.02.2017  Plauebach Ille Odelshofen
  • 11.02.2017  Buchenbronner Hexen Hornberg
  • 12.02.2017  Förderverein Kehler Fassnacht

An de Kepf hämma Diele,
An de Händ hämma Schwiele,
An de Knie hämma Plätze,
Mir sin d'Neimiehler Hexe!